Denk mee over de Omgevingsvisie 2040

01-12-2023
375 keer bekeken 0 reacties

Afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet op weg naar de nieuwe Omgevingsvisie van Sittard Geleen. Denkt u hierover begin 2024 (weer) met ons mee? In de Omgevingsvisie maken we belangrijke keuzes voor de inrichting van onze leefomgeving.

Samen met inwoners, bedrijven en organisaties werkt gemeente Sittard-Geleen aan een nieuwe Omgevingsvisie. Dat klinkt abstract, maar in een omgevingsvisie maken we concrete keuzes, die ook gaan over uw leefomgeving. Denk aan keuzes op het gebied van woningbouw, de toekomst van Chemelot, groen in de stad, ruimte voor water en natuur en het tegengaan van leegstand in de centrumgebieden.

Wat hebben we al gedaan?

Om zorgvuldig toe te werken naar een Omgevingsvisie is het afgelopen jaar een ‘Foto van de Leefomgeving’ gemaakt. Dit document geeft een gedetailleerde beschrijving van Sittard-Geleen in 2023 en biedt inzicht in de trends en ontwikkelingen die de komende jaren op ons af komen. Ook is in gesprek met betrokkenen inzichtelijk gemaakt waar verschillende ontwikkelingen elkaar kunnen versterken of elkaar juist in de weg kunnen zitten. Dit heeft drie mogelijke toekomstbeelden opgeleverd. Deze informatie is het startpunt om de komende tijd, in samenspraak met inwoners, organisaties en bedrijven, de Omgevingsvisie verder uit te werken.

Bijeenkomsten

Op 24 februari, 2 en 9 maart 2024 organiseren we bijeenkomsten op verschillende locaties in de gemeente waarin we graag met u in gesprek gaan over de keuzes die we moeten maken in de Omgevingsvisie. Alle opgehaalde informatie vertalen we naar een definitieve Omgevingsvisie 2040. Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u binnenkort in de nieuwsbrief en op dit platform.

Afbeeldingen

0  reacties

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen