Zwem- en sportlocatie Sportcentrumlaan Sittard

Zwem- en sportlocatie Sportcentrumlaan

De gemeente denkt na over een nieuwe invulling van de zwem- en sportlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard (het voormalige CIOS-terrein). Samen met omwonenden, partners en andere belangstellenden hebben we onderzocht wat de mogelijkheden op deze plek zijn.

Denkrichtingen
Na diverse gesprekken en meedenksessies met betrokkenen, liggen er drie denkrichtingen. Twee daarvan komen voort uit de Natuur- en landschapsvisie. Deze is in opdracht van de gemeente ontwikkeld door bureau Verbeek. De derde richting is een initiatief van Wij Schwienswei.

De drie denkrichtingen houden op hoofdlijnen het volgende in:

  1. Uitbreiding van natuurgebied de Schwienswei.
  2. Een economische en/of maatschappelijke ontwikkeling in combinatie met natuurontwikkeling.
  3. De denkrichting die in november 2022 door Wij Schwienswei is gepresenteerd. Deze gaat uit van gedeeltelijke bebouwing en het toevoegen van natuur aan de Schwienswei.

De drie denkrichtingen zijn alle drie onderbouwd en kunnen daarom goed inhoudelijk met elkaar worden vergeleken.

De gemeenteraad heeft in juli 2023 gekozen voor denkrichting 2. Dit betekent dat de voormalige zwem- en sportlocatie aan de Sportcentrumlaan een nieuwe economische en/of maatschappelijke invulling krijgt. De raad volgt hiermee de voorkeursdenkrichting van het college. In de komende periode wordt de invulling van het gebied concreter uitgewerkt. Dit doen we ook weer samen met omwonenden, partners en belangstellenden.

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen