Concept omgevingsvisie 2040

Sittard-Geleen in 2040...

... is een krachtige gemeente. Daar hebben het bedrijfsleven, onze inwoners, allerlei maatschappelijke partners en de gemeente samen voor gezorgd.  

Bestaande en jonge, nieuwe bedrijven vinden elkaar in Sittard-Geleen. We zijn nog altijd dé maakstad van Nederland, maar de industrie is nu duurzaam en werkt volledig circulair. Waardoor onze leefomgeving een heel stuk gezonder is dan zo’n twintig jaar geleden. Want daar zijn we zuinig op! 

Die gezonde leefomgeving maakt dat mensen hier graag wonen, in de groene en energieneutrale wijken en dorpen tussen Heuvelland en Maasvallei. En of je er nu al je hele leven, of nog maar nèt woont, je hoort erbij in Sittard-Geleen. Dat merk je aan alles. We maken ruimte voor goede ideeën. Hier maken we samen stad en dorp. We zijn trots op waar we vandaan komen én trots op waar we nu staan! 

Stip

Dát is, heel in het kort, de stip op de horizon voor Sittard-Geleen in 2040. In de concept omgevingsvisie staat wat daarvoor moet gebeuren. En welke, soms moeilijke, keuzes dat vraagt in de komende jaren. Tussen 15 februari en 14 maart 2024 hebben heel veel inwoners, organisaties en ondernemers actief hierover meegedacht. Veel dank voor de vele reacties die we hebben ontvangen!

Hoe nu verder?

De komende periode verwerken we alle reacties en maken we een participatieverslag. Dat verslag levert input voor de ontwerp omgevingsvisie. Die leggen we in de zomer van 2024 aan u voor. Via www.overheid.nl kunt u hier dan formeel een inspraakreactie op geven. In het voorjaar van 2025 wordt de definitieve omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. 

Bekijk de concept omgevingsvisie (PDF)

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen