Denk mee

Samen stad en dorp maken!

Denkt u mee over de omgevingsvisie?

Sittard-Geleen wil een veerkrachtige gemeente zijn, met een prettige omgeving om in te wonen, werken, leren en ontspannen. Nu en in de toekomst. Daarvoor spelen we constant in op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat over klimaat, wonen, energie en milieu.

Als gemeente dragen we een steentje bij aan die prettige leefomgeving, bijvoorbeeld door onze omgevingsvisie te vernieuwen. Daarin staat hoe we onze leefomgeving de komende jaren willen inrichten. En welke ontwikkelingen we de komende jaren willen stimuleren óf juist willen tegengaan. Om zo onze stadscentra, de dorpen, de wijken, de bedrijventerreinen en het buitengebied te verbeteren. De omgevingsvisie is de basis voor omgevingsplannen (bestemmingsplannen), en helpt bij het beoordelen van initiatieven van inwoners en ondernemers die niet in het omgevingsplan passen.

Samen met u

Aan de ontwikkeling van Sittard-Geleen werken we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tussen 15 februari en 14 maart 2024 hebben heel veel inwoners, organisaties en ondernemers actief meegedacht over de keuzes die wij als gemeente maken. Keuzes over hoe we de komende jaren onze leefomgeving willen inrichten. Keuzes over wat er op bepaalde plekken wel, óf juist niet (meer) kan. We zijn erg blij met de vele reacties die we hebben ontvangen!

De komende periode verwerken we alle reacties en maken we een participatieverslag. Dat verslag levert input voor de ontwerp omgevingsvisie. Die leggen we in de zomer van 2024 aan u voor. Via www.overheid.nl kunt u hier dan formeel een inspraakreactie op geven.

Een momentje...

  Contact

  www.sittard-geleen.nl
  Gemeente Sittard-Geleen
  Postbus 18
  6130 AA Sittard
  tel. 14 046
  Stuur ons een bericht

  MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

  Logo Gemeente Sittard-Geleen

   

   

  Cookie-instellingen