Stap 1 van de Omgevingsvisie afgerond!

18-10-2022
764 keer bekeken 0 reacties

Op 11 oktober 2022 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de resultaten vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden om een besluit te maken. Hiermee is de eerste stap afgerond. We gaan nu beginnen aan stap twee. In dit bericht vertellen we u wat dat betekent.

Stap 1 van de Omgevingsvisie afgerond!

De samenleving en onze omgeving veranderen snel. Uitdagingen op het vlak van gezondheid, economie, energie en klimaat vragen om keuzes. In onze gemeente willen we graag beschermen wat we waardevol vinden. Tegelijkertijd willen we ruimte bieden voor ontwikkelingen. Daarom voeren we het gesprek over fysieke leefomgeving met bedrijven, met maatschappelijke instellingen én met u. Zo werken we samen toe naar een nieuwe Omgevingsvisie voor onze gemeente. We werken uit wat we gaan doen op het gebied van wonen, woonomgeving, verkeer, groenvoorziening en milieu. Ook denken we na over het wegennet, bouwwerken, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen en de natuur.

De afgelopen tijd hebben we met elkaar onze doelen voor de fysieke leefomgeving op papier gezet. Die doelen hebben we gebaseerd op de verschillende gesprekken die we met alle partijen hebben gevoerd en op jullie inspraak (mening). Zo hebben we samen de eerste stap richting een nieuwe Omgevingsvisie gezet. Ook hebben we de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Dat is een plan van aanpak voor de manier waarop we de gevolgen van keuzes in de Omgevingsvisie onderzoeken. Dat helpt ons bij het maken van keuzes. De resultaten in deze stap geven richting aan de volgende stappen naar de Omgevingsvisie.

Op 11 oktober 2022 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de resultaten vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden om een besluit te maken. Hiermee is de eerste stap afgerond. We gaan nu beginnen aan stap twee. Daarin bekijken we hoe we onze doelen kunnen bereiken en welke keuzes nodig zijn in de fysieke omgeving. Praat u mee?

In november vinden er meedenksessies plaats waaraan u kunt deelnemen en meepraten over stap twee richting een nieuwe Omgevingsvisie. De datums maken we binnenkort bekend via dit platform en via de nieuwsbrief.

Kijk bij documenten voor een overzicht van alle documenten. Of download de volledige Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de zienswijzen en het visiedocument met de doelen hier rechtstreeks.

0  reacties

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen