Kleine Steeg Sittard

Ambitiedocument Steegpark Sittard vastgesteld

Beheerder Metsittardgeleen 05-07-2022 675 keer bekeken

Het aanzien van De Kleine Steeg en omgeving in Sittard zal gaan veranderen. Waar nu nog scholen en kantoorgebouwen het beeld van het gebied bepalen, is het de bedoeling om de komende jaren een groen-stedelijke woonomgeving te ontwikkelen met de naam Steegpark.

Het college van B&W heeft een ambitiedocument vastgesteld waarin staat wat de bedoeling is in Steegpark. Dit ambitiedocument is mede tot stand gekomen nadat met de buurtbewoners gesproken is.

In het te ontwikkelen gebied liggen nu nog drie scholen en twee kantoorgebouwen. Twee scholen (De Hoefer en de koksschool) en een kantoorgebouw (UWV) staan leeg. Het pand van Vidar (Sociale Dienst) en de jenaplanschool worden wel nog gebruikt.

De bedoeling is om in het gebied woningen te bouwen. Hoeveel precies en waar die gaan komen, is nu nog niet duidelijk. Wel heeft het college vastgesteld dat twintig tot dertig procent van de woningen in de sociale huursector moet vallen en dat er sprake moet zijn van een mix van doelgroepen en woningtypes. Duurzaamheid is bij alle woningen in het gebied van groot belang. De (vooral groene) inrichting van de openbare ruimte in het Steegpark geeft aanleiding om te bewegen en te ontmoeten. 

De komende periode wordt dit ambitiedocument gebruikt als basis om Steegpark verder uit te werken. Dan wordt duidelijk hoeveel woningen er komen, waar die gebouwd kunnen worden, hoe geparkeerd kan worden en hoe de buitenruimte ingericht kan worden. Daarna wordt bekeken of er projectpartners zijn, die aan Steegpark willen meewerken.

Uiteraard worden ook omwonenden en andere partners betrokken bij de uitwerking van de plannen voor Steegpark.

Lees hier het ambitiedocument Steegpark.

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen