Petrusschool Sittard

Ambitie voor de Petrusschool

Voor de locatie Petrusschool en omgeving is een ambitiedocument vastgesteld, waarin de inhoudelijke ontwikkeling en strategische locatie samenkomen. De ambitie heeft betrekking op de Petrusschool, het Huis Van Wessem en het Jochem Erenshoes, in combinatie met de tuinen, de gymzaal behorende bij de Petrusschool en de stadsmuur.

De belangrijkste uitgangspunten van deze ambitie:

  • We sturen op een functionele invulling met meerwaarde, die structureel bijdraagt aan het versterken van het centrum en de economische ontwikkeling ervan.
  • We geven een nieuwe impuls aan het centrum met een stedelijk gemengd programma met een combinatie van maatschappelijke, creatieve en publieke functies, cultuur en passend woonprogramma (wonen is een optie, mits deze functie aanvullend dan wel ondergeschikt is).
  • We versterken de verbinding/culturele as tussen Ligne en de Markt.
  • Eventueel is er ook plek voor hierbij passende commerciële functies en ondersteunende horeca.
  • De invulling van de locatie moet bijdragen aan de doelstellingen en veerkrachten uit de Toekomstvisie.
  • De herontwikkeling zorgt voor behoud en opwaardering van de (gemeentelijke) monumenten, zoals de stadsmuur (Rijksmonument) en schootsvelden.

Lees hier het ambitiedocument Petrusschool en omgeving.

Lees hier het verslag (samenvatting) van de verschillende inloopmomenten voor belangstellenden.

 

 

0 bestanden geselecteerd: 

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen